>
  1. Μηχανολόγος-Μηχανικός

Would you like a career as a...

D.F.SARANTOPOULOS S.A

Μηχανολόγος-Μηχανικός

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-10-27

salary_icon -

info iconBasic Information

Η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1972 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1979. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Κηφισσό. Ασχολείται με χονδρικό εμπόριο και αποκλειστικές εισαγωγές ανυψωτικών, μηχανουργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών αξιοποιητικών και οικοδομικών μηχανημάτων. Εισάγει ακόμη εξοπλισμό καθαριότητας πόλεων.

Η Εισαγωγική – Τεχνική – Εμπορική Εταιρεία Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ζητεί Μηχανολόγο-Μηχανικό Ανώτατης Σχολής για τη διεύθυνση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης.
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@sarantopoulos.com.gr

job description iconResponsibilities

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

  • Την τεχνική υποστήριξη των πελατών 
  • Την επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών του συνεργείου
  • Την επικοινωνία με τα εργοστάσια εισαγωγής του μηχανολογικού εξοπλισμού που αντιπροσωπεύονται
job requirements iconBasic Requirements

Απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου – Μηχανικού
  • Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στη προφορική και γραπτή επικοινωνία
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής σε αντίστοιχη θέση τεχνικού υπεύθυνου αυτοκινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα περιγράφεται ακριβώς στο βιογραφικό.