>
 1. Μηχανικός Πωλήσεων

Would you like a career as a...

QCONTROL LTD

Μηχανικός Πωλήσεων

Full Time

Entry-Level

location_iconMoschato, Athens, -

when_icon 2021-01-07

salary_icon -

info iconBasic Information

Η QCONTROL- Quality Solutions είναι μια σταθερά ανερχόμενη εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην εμπορία Συσκευών και Οργάνων Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας.

Στα πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης επιθυμεί να προσλάβει ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους.

QCONTROL ΕΠΕ
Λευκάδος 2β, Τ.Κ. 18346 – Μοσχάτο

E-mail: hr@qcontrol.gr
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα

job description iconResponsibilities

Περιγραφή Εργασίας:

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες πριν και μετά την πώληση
 • Υποστήριξη τόσο τεχνικά όσο και εμπορικά των προϊόντων μέσω διαρκούς εκπαίδευσης και έρευνας.
 • Διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της Εταιρίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Σύνταξη προσφορών & μελετών
job description iconBenefits

Προσφέρονται:

 • Σταθερός Μισθός
 • Επιπλέον Αποδοχές (Bonus) σύμφωνα με το Σύστημα Απόδοσης Πωλήσεων
 • Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο αντικείμενο εργασίας μηχανολογικού χαρακτήρα
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, δημιουργικότητα και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ

 

good to have iconGood to have
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις εξοπλισμού και μηχανημάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα