>
  1. Προγραμματιστής Desktop & Web - Θεσσαλονίκη

Would you like a career as a...

EMISIA SA

Προγραμματιστής Desktop & Web - Θεσσαλονίκη

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconThessaloniki, Greece

when_icon 2019/06/11

when_icon 2019-06-11

info iconBasic information

Η εταιρία ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε. αναζητά

Προγραμματιστή Desktop & Web Εφαρμογών 

για τη στελέχωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης
στον τομέα της πληροφορικής και των
νέων τεχνολογιών.

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώση πάνω σε τεχνολογίες .NET Framework (C# ή και VB)
  • Γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (PHP, .NET Core)
  • Εμπειρία στον σχεδιασμό και στη διαχείριση βάσεων δεδομένων οποιασδήποτε τεχνολογίας
  • Καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώσεις προγραμματισμού σε Java
  • Microsoft VBA (Excel, Access)

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 804102 (κ. Παπαγεωργίου Θωμάς).

job description iconJob Description
job requirements iconBasic Requirements
good to have iconGood to have