>
 1. Περιοδεύων Πωλητή

Would you like a career as a...

DENTOMEDICA A.E

Περιοδεύων Πωλητή

Full Time

Entry-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2021-11-19

salary_icon -

info iconBasic Information

Η DENTOMEDICA A.E. με έδρα την Αθήνα ζητά Περιοδεύων Πωλητή.

job description iconResponsibilities
 • Παραγγελιοληψία οδοντιατρικών προϊόντων 
 • Αύξηση πελατολογίου
 • Διαχείριση και εξυπηρέτηση ήδη υπάρχοντος πελατολογίου
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Διαχείριση Social Media 
job description iconBenefits
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Πλήρη απασχόληση
job requirements iconBasic Requirements
 • Άριστη γνώση MS Office και υπολογιστών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
good to have iconGood to have
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν