>
 1. Στέλεχος Διεθνούς Μεταφοράς

Would you like a career as a...

BTS

Στέλεχος Διεθνούς Μεταφοράς

Full Time

Mid-Level

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2020-07-22

salary_icon -

info iconBasic Information

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της στην Αθήνα ένα άτομο για την θέση Στέλεχος Διεθνούς Μεταφοράς.

Αποστολή Βιογραφικού : info@balkantransport.eu

Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

job description iconResponsibilities

Περιγραφή θέσης:

 • Ανάπτυξη πελατολογίου με καθημερινή επικοινωνία τόσο με υφιστάμενους όσο και με νέους πελάτες.
 • Αποστολή προσφορών, ειδοποίηση αφίξεων, προγραμματισμός παραδόσεων και παραλαβών.
 • Κοστολόγηση αποστολών και σύνταξη οικονομικών προσφορών.
 • Επικοινωνία με φορτωτές εξωτερικού και αποθήκες φόρτωσης- εκφόρτωσης.
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων των αποστολών, οργάνωση και προγραμματισμός των φορτώσεων.
 • Αποδοχή/ανάθεση εντολών φόρτωσης σε συνεργάτες και παρακολούθησης της πορείας τους.
job description iconBenefits

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
job requirements iconBasic Requirements
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλός γνώστης πελατολογίου Διεθνούς Μεταφοράς.
 • Γνώστης αυτοκινήτων Διεθνών Μεταφορών.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά.
good to have iconGood to have
 • Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί αναλόγως.
 • Πιθανή Ειδίκευση σε κάποια γραμμή(χώρα) θα συνεκτιμηθεί.