>
  1. Μηχανικό Πωλήσεων / Τηλεπικοινωνίες (Account Manager)

Would you like a career as a...

ACTA LTD

Μηχανικό Πωλήσεων / Τηλεπικοινωνίες (Account Manager)

Full Time

Inactive!
This job post is inactive. Applications will not be delivered

location_iconAthens, Greece

when_icon 2019-08-26

salary_icon -

info iconBasic Information

Η ACTA Ltd που δραστηριοποιείται στον χώρο των οργάνων μετρήσεων και λύσεων Τηλεπ/νιών & ΙΤ, διανομέας των προϊόντων της VIAVI, με έδρα στο Χαλάνδρι, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της Μηχανικό Πωλήσεων / Τηλεπικοινωνίες (Account Manager).

Παρέχονται: 
●  Ελκυστικές αποδοχές
●  Εκπαίδευση
●  Άριστες συνθήκες εργασίας 
●  Προοπτικές εξέλιξης 

job description iconResponsibilities

●  Διαχείριση λογαριασμών πελατών

●  Ανάλυση αναγκών πελατών και σύνταξη προσφορών

●  Παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας και των προϊόντων

●  Εφαρμογή του πλάνου πωλήσεων σύμφωνα με την στρατηγική της Εταιρείας

job requirements iconBasic Requirements
  • Πτυχίο Ανωτάτου ή Ανωτέρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ειδίκευση Τηλεπικοινωνίες ή ΙΤ).
  • Επαγγελματισμός, δημιουργική προσωπικότητα με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα διαπραγματεύσεων.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
good to have iconGood to have
  • Eμπειρία ή γνώσεις σε τεχνολογίες GEthernet, IP, 3G/LTE/5G, xDSL επιθυμητή.
  • Ανάλογη προϋπηρεσία, θα εκτιμηθεί.