>
  1. ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Would you like a career as a...

Profit Accounts

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Full Time

Associate

location_iconAthens, Athens, Greece

when_icon 2019-09-23

salary_icon -

info iconBasic information
job description iconResponsibilities
  • Πολύ καλή γνώση τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β΄ Κατηγορίας).
  • Πολύ καλή γνώση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ Κατηγορίας).
  • Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων νομικών - φυσικών προσώπων.
job requirements iconBasic Requirements
  • 3-4 τουλάχιστον ετη προυπηρεσίας σε λογιστικό γραφείο.
  • Κάτοχος άδειας Α Λογιστή.
  • Γνώση Προγραμμάτων της Epsilon
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού εφαρμογών office.
good to have iconGood to have