>
 1. Πολιτικός Μηχανικός

Would you like a career as a...

Technical Software House

Πολιτικός Μηχανικός

Full Time

Entry-Level

location_iconHeraklion, Heraklion, Greece

when_icon 2021-07-22

salary_icon -

info iconBasic Information

Ο ΤΟΛ είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιχείρηση τεχνικού λογισμικού www.tol.gr για πολιτικούς μηχανικούς. Προσφέρει μια θέση εργασίας για νέο ή νέα πολιτικό μηχανικό, απόφοιτο ΑΕΙ δομοστατικής κατεύθυνσης , για το τμήμα ανάπτυξης, στα γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αποστολή βιογραφικών στο : cv@tol.gr

job description iconResponsibilities
 •  Ανάπτυξη ή/και συντήρηση του κώδικα του ΡΑΦ, ότι αφορά το υπολογιστικό μέρος και την επιφάνεια εργασίας του προγράμματος
   
job description iconBenefits
 • Αντικείμενο εργασίας υψηλής επιστημονικής στάθμης.
 • Τεχνολογικά σύγχρονο, ευχάριστο και αξιοκρατικό περιβάλλον.
 • Οι αποδοχές είναι εξαρχής ικανοποιητικές, με περαιτέρω αυξήσεις, ανάλογα με την συμβολή του/της κάθε συνεργάτη .  
   
job requirements iconBasic Requirements
 • Δομοστατικός πολιτικός μηχανικός, με πρόσφατη αποφοίτηση από ΑΕΙ.
 • Πολύ καλή γνώση σύγχρονης δομοστατικής. 
good to have iconGood to have
 • Εφόσον ο/η υποψήφιος συνεργάτης, δεν διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού επαγγελματικού επιπέδου σε C++ ή/και σε Fortran-2018, θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε αυτό, από έμπειρους μηχανικούς-προγραμματιστές της ομάδας ανάπτυξης του ΤΟΛ. 
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία δεν κρίνεται απαραίτητη.