>
 1. Βοηθός Μηχανικού Κατασκευής

Βοηθός Μηχανικού Κατασκευής

CollegeLink
Athens , Greece
21 days ago
Full Time
Entry-Level
-

Basic Information

Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλου Ελληνικού κατασκευαστικού Ομίλου με ηγετική θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, εισηγμένου στο χρηματιστήριο, αναζητούμε Βοηθό Μηχανικού Κατασκευής για τη στελέχωση μεγάλου τεχνικού έργου στην Ελλάδα.

Responsibilities

 • Λειτουργεί υποστηρικτικά στη δραστηριότητα του Μηχανικού Κατασκευής
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του έργου
 • Ενημερώνει τον Μηχανικό Κατασκευής για την πρόοδο των εργασιών και την εξέλιξη του έργου
 • Τηρεί ημερολόγιο και παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας
 • Επικοινωνεί με τους μελετητές των έργων για την επίλυση προβλημάτων
 • Ελέγχει την επάρκεια του αποθέματος υλικών
 • Διαχειρίζεται και επιλύει τα καθημερινά προβλήματα

Benefits

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Εργασία σε μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα στην Ελλάδα
 • Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • Κάλυψη εξόδων κίνησης και διαμονής κατά τη διάρκεια του έργου

Basic Requirements

 • Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ
 • 0-2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κατασκευής
 • Γνώσεις MS Office, MS Project, AutoCAD
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Υπευθυνότητα & συνέπεια

Good to have

 • Σχετικός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Καλή αντίληψη νομοθετικών πλαισίων και συμβάσεων έργων