>
 1. Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής

Would you like a career as a...

ALUMAN S.A.

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής

Full Time

Associate

location_iconOinofyta, Boeotia, Greece

when_icon 2020-05-22

salary_icon 1300

info iconBasic Information

Ζητείται Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής για να γίνει μέλος της ομάδας μας!

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο a.manias@aluman.gr υπ΄όψη κας Αναστασία Μανιά.

job requirements iconBasic Requirements
 • Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στον τομέα της πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Βαθιά Γνώση της λειτουργίας των ERP Συστημάτων και των τεχνολογιών επέκτασής τους.
 • Γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ανάπτυξης σε SQL.
 • Γνώση της λειτουργίας WMS Συστημάτων.
 • Πρακτική εμπειρία 2 ετών σε Δίκτυα Υπολογιστών, διαχείριση και εγκατάσταση αυτών.
 • Γνώση τεχνολογιών Microsoft
 • Γνώση συστημάτων ασφαλείας IT
good to have iconGood to have
 • Γνώση του SOFTONE ERP
 • Γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού JavaScript, C#, Delphi Pascal