>
  1. Πρακτική Άσκηση Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Πρακτική Άσκηση Μηχανολόγοι Μηχανικοί

ELPEN Pharmaceutical Co. Inc
Pikermi, East Attica , Greece
1 month ago
Internship
On-Site
Intern
-

Job Skills

  • Communication Skills
  • Mechanical Engineering
  • Teamwork

Basic Information

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, μια αμιγώς ελληνική φαρμακοβιομηχανία με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους νέους φοιτητές, προσφέρει θέσεις για την εκπόνηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του τμήματος:

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι σπουδαστές/στριες θα απασχοληθούν στην έδρα της εταιρείας στο Πικέρμι Αττικής (Λεωφ. Μαραθώνος 95). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται μέσω πρόσληψης (σύστημα ΟΑΕΔ) και προβλέπει αμοιβή για τον/την φοιτητή/τρια. 
Η ΕLPEN παρέχει υπηρεσιακό λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας προς το Πικέρμι για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgeorgopoulou@elpen.gr και θα επικοινωνήσουμε εμείς αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρίας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα Γεωργοπούλου Στέλλα (HR) στο τηλ. 210 6039326 (εσωτ. 424).