Software Testing Academy

Μάθε να εκτελείς χειροκίνητες και αυτοματοποιημένες δοκιμές σε web, mobile και API εφαρμογές χρησιμοποιώντας αποδοτικές μεθοδολογίες όπως το Βlack και White Box Testing.
Aπόκτησε εμπειρία σε σύγχρονα εργαλεία όπως το Selenium IDE, Postman, Jenkins & JΜeter και εντάξου σε ομάδες που ακολουθούν τις μεθοδολογίες Waterfall ή Agile.

Entry Level
Ελληνικά Videos
Educational & Hiring Partners :
Untitled design (32)

Summer Sales έως 31 Ιουλίου🏄‍♂️

από 60€/μήνα

από 36€/Μήνα 60€

από 39€/Μήνα 60€

Η προσφορά λήγει σε ημέρες και ώρες

*Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης – 2 Μήνες

από 39€/Μήνα 60€

από 42€/Μήνα 60€

Η προσφορά λήγει σε ημέρες και ώρες
Member of Digital Skills and Jobs Coalition EU
Best Youth Employment Initiative
Έχεις ήδη πρόσβαση στο Academy;

Σε ποιον απευθύνεται;

Σε σένα που τώρα τελειώνεις τις σπουδές σου, δεν έχεις κάποια εμπειρία και θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου ως Software Engineer.
Σε σένα που θέλεις να κάνεις στροφή στην καριέρα σου έχοντας background σε θετικές επιστήμες ή βασικές γνώσεις σε γλώσσες και τεχνολογίες προγραμματισμού.

Τι θα μάθεις;

5 Ενότητες – 40 Video Διαλέξεις- 20 Ώρες Συνολική Διάρκεια

Η πρώτη ενότητα του Academy αποτελεί μια εισαγωγή στον κόσμο της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού και ειδικότερα στο αντικείμενο του Software Testing. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό θα μάθεις τις βασικές έννοιες προκειμένου να κατανοήσεις τι είναι οι δοκιμές λογισμικού, τι περιλαμβάνουν και μέσα από ιστορικά παραδείγματα θα αντιληφθείς την αναγκαιότητα τους καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εφαρμογή τους.
Επιπλέον, θα μάθεις τις ευρύτερες κατηγορίες δοκιμών, δηλαδή αυτή της επαλήθευσης και της επικύρωσης λογισμικού, ενώ παράλληλα, θα δεις τους κοινούς τρόπους διεξαγωγής δοκιμών λογισμικού καθώς και τα πλεονεκτήματα ή μεινονεκτήματά της εφαρμογής τους. Τέλος, θα ανακαλύψεις τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας επιτυχήμενος Software Tester. 

 • Τι είναι οι δοκιμές λογισμικού, οι τύποι τους και ποιος ο σκοπός τους 
 • Τρόποι διεξαγωγής δοκιμών λογισμικού & Οι δεξιότητες των δοκιμαστών λογισμικού
 • Seven Rules for Succession – ISTQB Foundation

Στο πρώτο κεφάλαιο της ενότητας Project Analysis οι εκπαιδευτές θα σου εξηγήσουν περισσότερα για τον Κύκλο Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού (Software Development Life Cycle – SDLC), τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και τα επικρατέστερα μοντέλα προσέγγισης του κύκλου ανάπτυξης.

2.1 Software Development Life Cycle

 • 2.1.1 Stages and Best Practices
 • 2.1.2 SDLC Models

 

2.2 Defect Life Cycle

Στο δεύτερο κεφάλαιο της ενότητας θα περιηγηθείς στον Κύκλο Ζωής Προβλημάτων Λογισμικού (Defect Life Cycle) στο οποίο θα μάθεις – μαζί με τους εκπαιδευτές – τι είναι και από ποια στάδια αποτελείται η διαδικασία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος αναφοράς του προβλήματος, τα στάδια διαχείρησής του και τέλος πως να κρατάς την ιστορικότητα ενός προβλήματος και που αυτό οφελεί.

 • Defect Life Cycle

 

2.3 Types of Software Testing

Στην συνέχεια, θα μάθεις για το functional και non functional testing τι είναι και ποιος είναι ο ορισμός τους, τι τεστάρουν και με ποιον τρόπο.

 • 2.4.1 Functional
 • 2.4.2 Non-Functional

 

2.4 Software Testing Methodologies

Στο τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας θα μάθεις τις μεθοδολογίες που χρησιμοπιοιούνται για Software Testing, όπως το Black Box Testing,  το White Box Testing και το Gray Box Testing.

 • 2.5 Introduction
 • 2.5.1 Black Box Testing
 • 2.5.2 White Box Testing
 • 2.5.3 Gray Box Testing

Σε αυτή την ενότητα θα συναντήσεις 5 κεφάλαια.

3.1 Front End Testing

Στο πρώτο κεφάλαιο, θα ανακαλύψεις τι είναι το Front End Testing ή αλλιώς οι δοκιμές διεπαφής χρήστη, με σκοπό να κατανοήσεις πλήρως που στοχεύουν και ποια είναι η χρησιμοτητά τους. Έπειτα, θα εστιάσεις – με την βοήθεια των εκπαιδευτών – στα είδη των δοκιμών που απαρτίζουν ένα ολοκληρωμένο Frond End Test, τις λειτουργικότητες και τις κατηγορίες που συναντόνται στην διεξαγωγή των δοκιμών. Τέλος, θα δεις στην πράξη τις προκλήσεις που προκύπτουν αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται κατά την διαδικασία της διεξαγωγής δοκιμών.

 • 3.1.1 Introduction to Frontend Testing
 • 3.1.2 Selenium 4

 

3.2 Back End Testing

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα μάθεις τι ειναι το Back-End Testing και που χρησιμεύει. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές θα σου μιλήσουν για τα APIs τι ειναι και πως μπορεις να προχωρείς στο testing αυτών με την χρήση του εργαλείου “Postman”.

 • Back End Testing

 

3.3 Testing Frameworks

Στο τρίτο κεφάλαιο, θα περιηγηθείς στο πιο διαδεδομένο testing framework για εφαρμογές Java, το JUnit. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθεις τι ειναι, που χρησιμοποιείται και τι αποτελέσματα προσφέρει. Στην συνέχεια – παρέα με τους εκπαιδευτές – θα δεις στην πράξη πως μπορείς να το εγκαταστήσεις δημιουργώντας το πρώτο σου JUnit Test χρησιμοποιώντας μια απλή demo εφαρμογή σε Java.
Επίσης, θα παρακολουθήσεις τις φάσεις που περιλαμβάνει ένα JUnit Test και πως να εκτελεις tests μέσω διαφόρων παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος.  Τελος, θα μάθεις τα κύρια χαρακτηριστικά του TestNG που χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των ελέγχων και των δοκιμαστικών σεναρίων.

 • 3.3.1 Junit
 • 3.3.2 TestNG

 

3.4 Continuous Integration / Continuous Delivery

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα περιηγηθείς στο Jenkins που αποτελεί διαδεδομένο εργαλείο δοκιμών λογισμικού. 

 • Jenkins
  1. Jenkins installation
  2. Running our First Job
  3. Job Statuses and Console Logs
  4. Job Workspace & Artifacts
  5. Parameterized jobs
  6. Scheduling Jobs
  7. Introduction to Pipeline Jobs
  8. Organizing Jobs

 

3.5 Behavioral Testing

Στο τελευταίο κεφάλαιο της ενότητας θα παρακολουθήσεις την μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού (Behavioral – Driven Development) που συμβάλει στην επικοινωνία μεταξύ των ρόλων των ομάδων. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με το Cucumber τι ειναι και πως βοηθαει στην μετάφρασή του εκάστοτε project σε απλή γλώσσα, όπως τα αγγλικά και τέλος θα ανακαλύψεις τι είναι το Cherkin, που αποτελεί την γλώσσα στην οποία βασίζεται το Cucumber, ενώ θα υλοποιήσεις – παράλληλα με τους εκπαιδευτές – τα test σενάρια που αναφέρονται στο Academy.

 • 3.5.1 Introduction to Behavioral Testing
 • 3.5.2 Cucumber
  1. Introduction to BDD & Cucumber

Στην ενότητα αυτή θα διδαχθείς τι είναι και που χρησιμεύει το mobile test και ποιές ειναι οι ιδιαιτερότητές του σε σχέση με τις δοκιμές εφαρμογών επιτραπέζιων υπολογιστών.
Θα δεις ποια ειναι τα διαφορετικά είδη εφαρμογών που υπάρχουν για κινητές συσκευές και tablet.
Επιπλεόν, θα επικεντρωθείς στις δοκιμές που εκτελούνται για mobile testing καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, όπως το Appium, που υποστηρίζει iOS, Android και Windows εφαρμογές και τέλος, θα εξερευνήσεις – με την υποστήριξη των εκπαιδευτών – τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών.

 • Mobile Testing

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα μάθεις τι ειναι το JMeter Testing εργαλείο. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι λειτουργίες του, ποια ειναι η χρησιμότητά του και ποιες ειναι οι δυνατότητες που προσφέρει.

 • JMeter Tutorial

Στα πλαίσια του Academy θα κληθείς να πραγματοποιήσεις 6 δοκιμές λογισμικού στην ιστοσελίδα που θα σου δοθεί. Συγκεκριμένα, για να ολοκληρώσεις την ανάπτυξη του project θα χρειαστεί να πραγματοποιήσεις τις εξής 6 δοκιμές:

1η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την LOGIN σελίδα για όλους τους χρήστες που αναφέρονται στη σελίδα.

 • standard_user
 • locked_out_user
 • problem_user
 • performance_glitch_user

 

2η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την PRODUCTS σελίδα για τους χρήστες

 • standard_user
 • problem_user
 • performance_glitch_user

 

3η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την YOUR CART σελίδα για τους χρήστες

 • standard_user
 • problem_user
 • performance_glitch_user

 

4η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: YOUR INFORMATION σελίδα για τους χρήστες

 • standard_user
 • problem_user

 

5η Δοκιμή 
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: OVERVIEW σελίδα για τους χρήστες

 • standard_user
 • performance_glitch_user

 

6η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: COMPLETE σελίδα για τους χρήστες

 • standard_user
 • performance_glitch_user
Hiring Partners

Educational & Premium Partners 🏆

Atos is a European multinational information technology service and consulting company. It specialises in hi-tech transactional services, unified communications, cloud, big data and cybersecurity services.

Deloitte an international professional services network. It is the largest professional services network by revenue and number of professionals in the world and is considered one of the Big Four accounting firms

Επίσημος συνεργάτης της Kaplan Publishing – του επίσημου παρόχου εκπαιδευτικού περιεχομένου ACCA

Η 1η εταιρεία πιστοποιημένη ως ACCA Gold Learning Partner στην Ελλάδα

Δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις αν το academy ταιριάζει στις ανάγκες σου;

Μίλησε με την Κωνσταντίνα, eLearning Academy Consultant, η οποία θα σε καθοδηγήσει κατάλληλα!

Hiring Partners

Από εδώ θα βρείς δουλειά!

Αναζητάς κι εργασία; Σε έχουμε! Οι Hiring Partners μας αναζητούν τα επόμενα μέλη της ομάδας τους ανάμεσα στους αποφοίτους του Academy. 

Platinum 💎 Partners

Platinum 💎 Partner

Premium 🏆 Partner

Platinum 💎 Partner

Platinum 💎 Partner

Premium 🏆 Partner

Instructors

Οι Experts του Academy

Γνώρισε τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα σε εκπαιδεύσουν στον κλάδο του software testing:

Success Stories

Τι λένε οι απόφοιτοί μας;

Eπίλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει

Ξεκίνα σήμερα με έκπτωση -35% !

Η προσφορά λήγει σε ημέρες και ώρες
Δημοφιλές

από 60€ / τον μήνα

από 36€/Μήνα
60€ -40%

από 42€/Μήνα
60€ -30%

από 39€/Μήνα
60€ -35%

από 150€ / το έτος

από 67.5€/ Έτος
150€ -55%

από 203€/ Έτος
290€ -30%

από 97.5€ / Έτος
150€ -35%

FAQ για τα πακέτα τιμών

Η απορία σου για τις συνδρομές μπορεί να λύνεται εδώ!

Πριν αρχίσεις να πληκτρολογείς την ερώτησή σου, προτείνουμε να ρίξεις μία ματιά εδώ. Έτσι γλυτώνεις χρόνο και κόπο.

Αυτό εξαρτάται από εσένα, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στο οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις το Academy. 
Επιλέγοντας το πακέτο συνδρομής που σε ενδιαφέρει αποκτάς πρόσβαση στην πλατφόρμα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Αν για παράδειγμα επιλέξεις το μηνιαίο πακέτο τότε η συνδρομή σου θα ανανεώνεται αυτόμα κάθε μήνα, καθώς επίσης θα έχεις πρόσβαση σε ολόκληρο το εκπαδευτικό υλικό του Academy για το διάστημα αυτό, ωσότου επιλέξεις να προχωρήσεις στην ακύρωσή του.

Αντίστοιχα, επιλέγοντας το ετήσιο πακέτο η πρόσβασή σου στην πλατφόρμα θα ισχύει για έναν χρόνο και η ανανέωση της συνδρομής θα πραγματοποιείται ετησίως. 

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση αν επιθυμείς να διακόψεις την συνδρομή σου θα χρειαστεί να προχωρήσεις στην ακύρωσή της, μέσα από τον λογαριασμό σου στο Academy.

Και σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό εξόφλησης. Αυτό εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που επιθυμείς να αφιερώσεις ώστε να ολοκληρώσεις το Academy.  
Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 3-4 μήνες, ωστόσο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το πρόγραμμά σου. 
Είναι στην δική σου ευχέρεια να αποφασίσεις για πόσο χρονικό διάστημα θα ανανεώνεται η συνδρομή σου!

Για παράδειγμα:

 • Αν επιλέξεις το μηνιαίο φοιτητικό (ή ανέργων) πακέτο και επιθμείς να έχεις πρόσβαση στο υλικό για 2 μήνες, το συνολικό ποσό πληρωμής θα διαμορφωθεί ως εξής: 2(Μήνες)*36€=72€ 
 • Αντίστοιχα, αν επιλέξεις το ετήσιο-φοιτητικό πακέτο τότε η ανανέωση θα πραγματοποίειται ετησίως ως εξής:  1(Έτος)*67.5€=67.5€

Από την στιγμή που θα ενεργοποιήσεις την συνδρομή σου, η έκπτωση θα εφαρμόζεται αυτόματα, κάθε φορά που αυτή θα ανανεώνεται, ωσότου προχωρήσεις στην ακύρωσή της. 

Εκπαιδευτική διαδικασία

Πώς μοιάζει η πορεία της εκπαίδευσης;

Βήμα 1

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου, μπορείς να ξεκινήσεις απευθείας την παρακολούθηση των video διαλέξεων. 

*Και μην ξεχνάς, οι πρώτες 7 ημέρες της εγγραφής σου είναι εντελώς δωρεάν!

Βήμα 2

30 ώρες από on-demand videos με θεωρία, walkthrough σε εργαλεία, παρουσιάση διαφόρων case studies και tips. 

Βήμα 3

Στο τέλος της κάθε ενότητας, θα τεστάρεις τις γνώσεις σου μέσα από quizzes – multiple choice, σωστό ή λάθος, ανοιχτού τύπου ερωτήσεις – που έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτές.

Βήμα 4

Οι εκπαιδευτές του Academy θα είναι εκεί – έτοιμοι να σου απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση κι αν έχεις:

 • είτε μέσω του online forum
 • είτε μέσω 1-1 online meetings
Βήμα 5

Είτε αναζητάς εργασία είτε όχι, ξέρεις ότι ένα σωστά δομημένο βιογραφικό δεν βλάπτει!

Για αυτό, Recruiters της ομάδας μας αναμένουν να αξιολογήσουν το CV σου. 

Βήμα 6

Στα πλαίσια του Academy θα κληθείς να πραγματοποιήσεις 6 δοκιμές λογισμικού στην ιστοσελίδα που θα σου δοθεί. Συγκεκριμένα, για να ολοκληρώσεις την ανάπτυξη του project θα χρειαστεί να πραγματοποιήσεις τις εξής 6 δοκιμές:

1η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την LOGIN σελίδα για όλους τους χρήστες που αναφέρονται στη σελίδα.

2η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την PRODUCTS σελίδα για τους χρήστες

3η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την YOUR CART σελίδα για τους χρήστες

4η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: YOUR INFORMATION σελίδα για τους χρήστες

5η Δοκιμή 
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: OVERVIEW σελίδα για τους χρήστες

6η Δοκιμή
Σχεδίαση και εκτέλεση δοκιμών για την CHECKOUT: COMPLETE σελίδα για τους χρήστες

*Η ανάπτυξη του project είναι προεραιτική.

Βήμα 7

Αφού ολοκληρώσεις όλες τις ενότητες του Academy κι απαντήσεις σε ένα τελευταίο quiz, ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης θα γίνει δικό σου!

*Το πιστοποιητικό παρακολούθησης αναγνωρίζεται από όλες τις ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. 

FAQ

Η απορία σου μπορεί να λύνεται εδώ

Πριν αρχίσεις να πληκτρολογείς την ερώτησή σου, προτείνουμε να ρίξεις μία ματιά εδώ. Έτσι γλυτώνεις χρόνο και κόπο.

Για να παρακολουθήσεις το Academy δε χρειάζεται να διαθέτεις συγκεκριμένο background ή προηγούμενη γνώση. Θα βοηθήσει η εξοικείωση σε γλώσσες και τεχνολογίες προγραμματισμού.

 1. Ξεκινάς δωρεάν την εκπαιδευτική διαδικασία
 2. Παρακολουθείς online τις διαλέξεις κάθε ενότητας
 3. Απαντάς online στα quizzes κάθε ενότητας
 4. Μοιράζεσαι τις απορίες σου στο forum με τους εκπαιδευτές
 5. Αναπτύσσεις το project του Academy
 6. Προωθείς το CV σου για αξιολόγηση
 7. Ολοκληρώνεις την εκπαιδευτική διαδικασία και λαμβάνεις πιστοποιητικό παρακολούθησης 

Το ΄χεις;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες μαθημάτων. Το Academy αποτελείται από on-demand videos.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής 2 απλά βήματα:

 1. Επιλέγεις το πακέτο τιμών που σου ταιριάζει
 2. Κάνεις την εγγραφή σου συμπληρώνοντας τα προσωπικά σου στοιχεία και τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας. H χρέωση της τραπεζικής σου κάρτας για το πακέτο τιμών που έχεις επιλέξει θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της 7ήμερης δοκιμαστικής περιόδου

 

*Σε περίπτωση που επιθυμείς να προχωρήσεις στην εγγραφή σου με τραπεζική κατάθεση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο academy@collegelink.gr

Φυσικά! Μπορείς να προχωρήσεις σε ακύρωση της συνδρομής σου από τον λογαριασμό σου ή επικοινωνώντας μαζί μας στο academy@collegelink.gr.

Μπορείς αποστέλλοντάς μας σχετικό email στο academy@collegelink.gr έως και επτά (7) ημέρες από την πληρωμή της συνδρομής σου. 

Σε ποιον κλάδο θέλεις να εκπαιδευτείς;

Οι αιτήσεις έχουν κλείσει

Product Management Academy

 • 16 Ώρες Εκπαίδευσης
 • Hands-on Project
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Software Testing eLearning Academy

 • 20 ώρες on-demand video
 • 8 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Product Design eLearning Academy

 • 20 Ώρες on-demand video
 • 5 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Augmented Reality (AR) eLearning Academy

 • 30 ώρες on-demand video
 • Βήμα-Βήμα ανάπτυξη μιας 3D Εφαρμογής & 2 Hand-On AR Projects
4.8/5
4.8/5
Εκπτωσεις εως -35%

Presentation Skills & Public Speaking eLearning Academy

 • 4 ώρες on-demand video
 • 1 Hands-on Project (Live Προσομοίωση Παρουσίασης)
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Penetration Testing (Cyber Security) eLearning Academy

 • 20 Ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Software Automation Testing eLearning Academy

 • 30 ώρες on-demand video
 • 10 Quizzes και 1 Hands-on Project
5/5
5/5
Εκπτωσεις εως -35%

Digital Marketing eLearning Academy

 • 70 ώρες on-demand videos
 • 100 Quizzes και 1 Hands-on Project
4.9/5
4.9/5