12 τάσεις στον τομέα των προσλήψεων για το 2020!

By Collegelink Team

Ποιές τάσεις αναδύθηκαν στον τομέα των προσλήψεων κατά τη διάρκεια του 2019 και γιατί αυτές οι τάσεις είναι τόσο σημαντικές; 

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Recruiter.com, στο ερώτημα αυτό κλήθηκαν να απαντήσουν 12 εκπρόσωποι του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Νέων (Y.E.C.). Το Συμβούλιο Νέων Επιχειρηματιών (Y.E.C.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με σκοπό να δώσει λύση στην ανεργία και την υποαπασχόληση των νέων προωθώντας την επιχειρηματικότητα και παρέχοντας σε όλα τα μέλη του καθοδήγηση, πρόσβαση σε εργαλεία, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς πόρους σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής τους. 

Κάντε πράξη τις συμβουλές άμεσα μέσω της CollegeLink!

1. Μεγαλύτερη έμφαση στο πολυπολιτισμικό μοντέλο των επιχειρήσεων

Καθ’όλη τη διάρκεια του 2019 παρατήρησα ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να ενσωματώνουν στους πυλώνες τους πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό. Το συγκεκριμένο γεγονός με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη, καθώς βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους να προσλαμβάνονται αποκλειστικά για τα μοναδικά επαγγελματικά τους πλεονεκτήματα παρά να περιορίζονται άδικα επαγγελματικά εξαιτίας της καταγωγής, του χρώματος, της φυλής τους κοκ. 

– Serenity Gibbons, NAACP

2. Ενσωμάτωση της Γενιάς Ζ

Η Γενιά Ζ έχει ενταχθεί δυναμικά στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων και ακόμη και αν προσλαμβάνεται μόνο σε θέσεις πρακτικής άσκησης ή entry level τώρα έχει αρχίσει να εξελίσσεται πραγματικά στον επαγγελματικό κόσμο. Τα μέλη της Γενιάς Ζ είναι έμπειρα στους κλάδους της τεχνολογίας, έχουν μεγάλη επίγνωση των τάσεων – και αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που τους καθιστούν ανεκτίμητους ως εργαζόμενους. Για αυτό, και αν σκέφτεστε να προσλάβετε και εσείς κάποιον που ανήκει στη Γενιά Ζ, πρέπει να θυμάστε πάντα ότι πλέον όλα εξαρτώνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις νέες εφαρμογές και το καλό περιεχόμενο.

– Ο Jared Atchison, WPForms

3. Προσλήψεις μέσω των Social Media

Όλο και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη των εργαζομένων τους. Αυτό είναι κάτι σπουδαίο, καθώς είναι δωρεάν ή σας επιβαρύνουν με πολύ χαμηλό κόστος, μπορείτε να δείτε ποιές θέσεις εργασίας είναι περιζήτητες και να προσελκύσετε περισσότερους υποψηφίους, καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται online το μεγαλύτερο ποσοστό της μέρας. 

– Stephanie Wells, Formidable Forms

4. Εργασία εξ αποστάσεως

Η συνεργασία εξ αποστάσεως με μια ομάδα έχει αρκετές προκλήσεις, αλλά στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί και διαχειριστεί σωστά, τότε θα έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίσετε ταλέντα από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, πραγματοποιείται εργασία όλο το 24ωρο, καθώς όταν μια ομάδα τελειώνει με ένα project τότε η άλλη ξεκινά αμέσως να το αξιολογεί.

– Andy Karuza, FenSens

5. Έμφαση στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση

Μια θετική εξέλιξη που παρατηρώ είναι ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων επικεντρώνονται περισσότερο στους υποψηφίους και στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, καθώς εστιάζουν περισσότερο στην προστιθέμενη για όλους αξία και λιγότερο στα βιογραφικά σημειώματα ή σε εκκεντρικές ερωτήσεις συνέντευξης. 

– Frederik Bussler, AngelStarter

6. Πρόσληψη βασισμένη στα Soft Skills 

Όλο και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν την αξία της πρόσληψης εργαζομένων με βάση τα soft skills που διαθέτουν, όπως την επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ το τεχνικό κομμάτι της εργασίας αλλάζει διαρκώς αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν πάντα απαραίτητα για την επιτυχία στον χώρο της εργασίας. Εκείνοι οι υποψήφιοι που κατέχουν τα συγκεκριμένα soft skills είναι πιο πιθανό να εργαστούν αποτελεσματικά και να δείξουν προθυμία σε νέες προκλήσεις. 

– Tomas Griffin, OptinMonster

7. Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στα προβλήματα που αφορούν την πρόσληψη εργαζομένων, αλλά σίγουρα σας βοηθούν να τα περιορίσετε. Τα λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης βελτιώνουν σε τέτοιο βαθμό τα πρώτα στάδια της διαδικασίας πρόσληψης, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο για εσάς να επιλέξετε και να ξανα επιλέξετε την τελική ομάδα υποψηφίων. Τα chatbox και η live συνομιλίες είναι μόνο μερικοί τρόποι με τους οποίους οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους λογισμικά προς όφελός τους κατά τη πρόσληψη νέων εργαζομένων. 

– Chris Chrisoff, MonsterInsights

8. Αξιολόγηση εργατικού δυναμικού 

Με την πάροδο του χρόνου, το σύστημα κάθε εταιρείας για την αξιολόγηση του εργατικού της δυναμικού βελτιώνεται, καθώς αποδεικνύεται ότι πραγματοποιούνται καλύτερες προσλήψεις. Τα τμήματα κάθε εταιρείας είναι λιγότερο πιθανό να δυσαρεστηθούν από τις νέες προσλήψεις, η παραγωγικότητά τους αυξάνεται και ο όγκος εργασίας τους μειώνεται. 

– Andrew Schrage, Money Crashers Personal Finance

9. Αξιολόγηση υποψηφίων βασισμένη σε λέξεις – κλειδιά

Όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν στους πυλώνες τους σύγχρονα HR λογισμικά προκειμένου να μειώσουν τον όγκο εργασίας τους. Το κυριότερο πλεονέκτημα των συγκεκριμένων λογισμικών είναι ότι τους προσφέρουν τη δυνατότητα να βλέπουν επιλεγμένα με βάση συγκεκριμένες λέξεις – κλειδιά βιογραφικά υποψηφίων. Μπορεί να μην αποτελούν την καλύτερη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, αλλά αν λάβετε υπόψη σας τον όγκο των βιογραφικών που λαμβάνετε καθημερινά μάλλον αξίζει τον κόπο. 

– Nicole Munoz, Nicole Munoz Consulting, Inc.

10. Συνεντεύξεις video

Στις μέρες μας, όλο και περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω video. Η διεξαγωγή video συνεντεύξεων σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε περισσότερους υποψηφίους και συνεπώς να εντάξετε στην επιχείρησή σας πολυπολιτισμικό εργατικό δυναμικό. 

– Zach Binder, Bell + Ivy

11. Έμφαση στην ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας 

Η εργασία εξ αποστάσεως γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής στις μέρες μας. Από την μία πλευρά, το συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας λύνει πολλά διαδικαστικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις, αλλά συχνά οδηγεί και στην έλλειψη του ομαδικού πνεύματος, τη μείωση της παραγωγικότητας και σε υψηλά ποσοστά οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων, καθώς εκείνοι συχνά νοιώθουν αποκλεισμένοι. Για αυτό, και οι επιχειρήσεις δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της εταιρικής τους κουλτούρας και την ένταξη των εργαζομένων τους σε αυτή. 

– Karl Kangur, Above House 

12. Αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων 

Στο παρελθόν, τα κριτήρια πρόσληψης των προγραμματιστών ήταν αρκετά. Αυτά, αφορούσαν κυρίως την προϋπηρεσία και την καταγωγή κάθε υποψηφίου. Στις μέρες μας, όμως, λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης, όπως το CodeSignal, έχουν κάνει τη διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης των υποψήφιων προγραμματιστών πολύ πιο αποτελεσματική. 

– Richard Fong, Bliss Drive 

Πολλές από τις τάσεις αυτές μπορείτε να τις εφαρμόσετε μέσα από την πλατφόρμα της CollegeLink! Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να μάθετε περισσότερα!

Περισσότερα άρθρα σχετικά με τη διαχείριση εργαζομένων και τη βελτίωση της διαδικασίας πρόσληψης θα βρείτε στο blog μας!

Βρείτε τα ιδανικά ταλέντα για την εταιρεία σας στην CollegeLink!