Επαγγελματική εξουθένωση: Μήπως απειλεί και τους δικούς σας υπαλλήλους;

By Collegelink Team

Η επαγγελματική εξουθένωση, γνωστή κι ως burnout αποτελεί μάστιγα του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι πως υπάρχει τρόπος να προληφθεί!

Σύμφωνα με έρευνα το 23% των εργαζομένων αναφέρει πως βιώνει την εξουθένωση στον εργασιακό του χώρο «συχνά ή πάντα», ενώ το 44% των ερωτηθέντων  αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει «μερικές φορές».

Μάλιστα, εργαζόμενοι που βιώνουν το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι 63% πιο πιθανό να πάρουν άδεια ασθενείας και 2.6 φορές πιο πιθανό να αφήσουν τη παρούσα θέση εργασίας τους.

Βρείτε το ταλέντο που ψάχνετε εδώ!

Πώς όμως μπορεί ένας manager να βοηθήσει τους υπαλλήλους του όχι μόνο να αποφύγουν ένα πιθανό burnout, αλλά και να εξελιχθούν επαγγελματικά;

  1.       Βελτιώστε τη μεταξύ σας Επικοινωνία

Σύμφωνα με το Gallup, υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επικεφαλής που είναι πάντοτε πρόθυμοι να ακούσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη δουλειά τους, είναι 62% πιο απίθανο να βιώσουν εξουθένωση.

Μόλις οι managers καθιερώσουν την εξωστρέφεια και το διάλογο , χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους τους

Με το να δημιουργούνται συναισθηματικοί πέραν των εργασιακών δεσμών, ανοίγει ο δρόμος ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν ευκολότερα να μοιράζονται με τους προϊσταμένους τους αυτά που τους απασχολούν.

  1.       Ενθαρρύνετε την ομαδικότητα

Οι συναδελφικές σχέσεις είναι σημαντικές, καθώς παρέχουν επιπλέον συναισθηματική στήριξη στους υπαλλήλους που νιώθουν να «στριμώχνονται» στον εργασιακό τους χώρο.

Συχνά, παρατηρείται συνάδελφοι που μοιράζονται τον ίδιο χώρο να κατανοούν ευκολότερα πότε ο συνεργάτης τους ζορίζεται, σε σχέση με τον προϊστάμενό τους.

Αυτό που προτείνεται επομένως, είναι οι managers να ενθαρρύνουν την ομαδικότητα, θέτοντας ομαδικούς στόχους.

Οι ομάδες μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί. Δίνοντας τους την ευκαιρία να πετύχουν αλλά και να αποτύχουν μαζί δημιουργείτε ισχυρούς δεσμούς οι οποίοι προάγουν όχι μόνο τη συνεργασία αλλά και την εξέλιξη.

  1.  Εστιάστε στα Δυνατά Σημεία των Εργαζομένων Σας

Υπάλληλοι που έχουν την ευκαιρία να κάνουν αυτό για το οποίο θεωρούνται καλύτεροι είναι 57% πιο απίθανο να εμφανίσουν το σύνδρομο του Burnout, σύμφωνα με το Gallup.

Όταν οι managers  εστιάζουν στα δυνατά σημεία των υπαλλήλων τους, είναι πολύ πιο πιθανό αυτοί να είναι αφοσιωμένοι στην εταιρία.  Το να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι ταιριάζουν με την κουλτούρα σας, να τους τοποθετήσετε στη θέση στην οποία θα είναι καλύτεροι και να τους κάνετε μέρος του εργασιακού σας περιβάλλοντος αποτελεί τη συνταγή της επιτυχίας. Όχι μόνο αποφεύγεται η επαγγελματική εξουθένωση αλλά παράλληλα οδηγεί τους υπαλλήλους σε ουσιαστικά καλύτερη απόδοση και μικρότερη πιθανότητα να φύγουν από τον οργανισμό στους επόμενους 12 μήνες.

Οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να επενδύσουν σε μία εργασία η οποία είναι ανταποδοτική. Αν αυτό δε συμβαίνει, είτε λόγω της φύσης της δουλειάς είτε λόγω του τοξικού εργασιακού χώρου, επηρεάζεται όχι μόνο η απόδοση αλλά και η αυτοεκτίμησή τους.

  1. Κάντε τους κομμάτι του Εταιρικού Σκοπού

Σύμφωνα με το Gallup, εργαζόμενοι οι οποίοι μπορούν να συνδέσουν τη δουλειά τους με την εταιρική αποστολή είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν το σύνδρομο του burnout. Οι άνθρωποι δεν εργάζονται μόνο για τις χρηματικές απολαβές, επιδιώκουν να βρουν το νόημα σε αυτό που κάνουν. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι υπεύθυνοι μίας εταιρίας, είναι να δείξουν στους εργαζομένους τους πόσο σημαντικοί είναι.

Η εργασιακή εξουθένωση όντως είναι ένας εν δυνάμει κίνδυνος για την ανάπτυξη της εταιρίας σας. Αυτό που πρέπει να θυμάστε ωστόσο είναι, πως μπορεί να αποφευχθεί!
Αν δίνετε χώρο στους υπαλλήλους σας, προάγετε το μεταξύ σας διάλογο και τους δείξετε πως είναι σημαντικοί για την εξέλιξη της εταιρίας, τότε θα δώσετε ώθηση, όχι μόνο στην ψυχολογία των υπαλλήλων σας αλλά και την ανάπτυξη της ίδια της εταιρίας.

Βρείτε το ταλέντο που ψάχνετε εδώ!