Οδηγός Συμμετοχής Σε Πρακτική Άσκηση

By Collegelink Team
Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης έχει ξεκινήσει και στην CollegeLink είμαστε εδώ για να σας παραθέσουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου.
Δείτε εδώ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε αναλόγως τη σχολή ενδιαφέροντός σας! Προκειμένου να αναρτήσετε την αγγελία σας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να προβείτε στις εξής ενέργειες:
 1. Εγγραφή και δήλωση διαθέσιμων θέσεων στο ΑΤΛΑΣ μέχρι και 06/02 ( ιδανικά θα προτείναμε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι 31/01 ) *Στη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων δώστε μεγάλη έμφαση στις αρμοδιότητες και την ομάδα στην οποία θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι
 2. Συμπλήρωση της αυτής της φόρμας ( με τα ίδια στοιχεία που θα συμπληρώσετε στο ΑΤΛΑΣ ) μέχρι 04/02 *Αυτό αφορά απασχόληση φοιτητών χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και με κόστος 320€ / μήνα
 3. Από 06/02 λαμβάνετε αιτήσεις υποψηφίων τις οποίες και διαχειρίζεστε από το αυτό το url.
 4. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επικοινωνία με τους υποψηφίους μέχρι τις 25/02
 5. Από 01/03 έχετε τη δυνατότητα τοποθέτησης υποψηφίων
Αν το πεδίο ενδιαφέροντός σας αφορά το Πανεπιστήμιο Πειραιά τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι:
 1. Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές και η διάρκειά της ορίζεται από κάθε τμήμα χωριστά
 2. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να την πραγματοποιήσετε μέσω ΕΣΠΑ, εγγράφεστε στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και δημοσιεύετε τις θέσεις 
 3. Κάθε τμήμα το ΠΑ.ΠΕΙ. λειτουργεί αυτόνομα στην πρακτική που χρηματοδοτείται από τους φορείς απασχόλησης. Για περισσότερες πληροφορίες και τον Υπεύθυνο κάθε τμήματος μπορείτε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο σύνδεσμο.
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί ως εξής στα πλαίσια πρακτικής άσκησης:
 1. Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των φοιτητών  σε κάθε τμήμα κυμαίνεται από 2-3 μήνες.
 2. Η χρηματοδότηση είναι μέσω ΕΣΠΑ και οι φοιτητές πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε κάποια εταιρία και να έχουν περατώσει την πρακτική τους άσκηση έως τις 31/10/2019
 3. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εντάξετε κάποιον φοιτητή στο δυναμικό σας μέσω πρακτικής, αλλά με δική σας χρηματοδότηση θα πρέπει επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να ελέγξετε αν υφίσταται η συγκεκριμένη δυνατότητα.
Στην CollegeLink είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να βρείτε τον ιδανικό υποψήφιο. Βρείτε τα ανερχόμενα ταλέντα σας στην CollegeLink!