Το Νέο Πράσινο, Κυκλικό και Ψηφιακό Πρότυπο Οικονομίας – Προοπτικές Απασχόλησης – Σάββατο 30 Μαρτίου

By CollegeLink Team

Για επιτυχή, δίκαιη και συμπεριληπτική μετάβαση σε ένα νέο πράσινο, κυκλικό και ψηφιακό πρότυπο οικονομίας είναι απαραίτητη η προσαρμογή των κλάδων απασχόλησης και κατ’ επέκταση της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Θα απαιτηθεί νέα τεχνογνωσία και περιβαλλοντική μόρφωση στα επαγγέλματα της πράσινης μετάβασης, ενώ καθοριστικής σημασίας είναι και η ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η χαρτογράφηση των τομέων πράσινης μετάβασης και η διασαφήνιση των προοπτικών απασχόλησης σε κάθε έναν από αυτούς, όπως και η καταγραφή των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα απαιτηθούν από το ανθρώπινο δυναμικό.

Φυσικά, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κατάρτιση των απασχολούμενων αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον τομέα της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί η τελευταία στις σύγχρονες αυτές τάσεις.

Εάν θέλεις να μάθεις για

  • τις νέες προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της πράσινης μετάβασης,
  • τις απαιτήσεις σε νέες δεξιότητες και τεχνογνωσία και
  • το ρόλο της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης

τότε έλα να παρακολουθήσεις την εκδήλωση με τίτλο «Το Νέο Πράσινο, Κυκλικό και Ψηφιακό Πρότυπο Οικονομίας – Προοπτικές Απασχόλησης» που θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου και ώρα 15:15 στο πλαίσιο της 6ης Διεθνούς Έκθεσης για Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Verde.tec.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ μπορείς να εγγραφείς εδώ και να λάβεις σύντομα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση.

Η εκδήλωση αποτελεί διοργάνωση της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με την φοιτητική περιβαλλοντική ομάδα envinow.gr του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.