10 Τρόποι να αυξήσετε την αποδοτικότητα των εργαζομένων

By Collegelink Team

Ως ηγέτης, είναι σημαντικό να βρίσκετε τρόπους να παρέχετε στους εργαζομένους μια υγιή ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η εταιρεία έχει καλές επιδόσεις και στόχους.

Ένα από τα πρώτα βήματα είναι να αναγνωρίσετε ότι η ισχυρή απόδοση της επιχείρησης και η ισορροπία εργασίας-ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων δεν είναι δύο αμφίρροπες έννοιες. Αντιθέτως, είναι απόλυτα αλληλένδετες καθώς οι εργαζόμενοι που είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης.

Αντίστοιχα, οι δυστυχισμένοι υπάλληλοι τείνουν να αποδίδουν ελάχιστα στις δουλειές τους. Ο Joel Goh ορθώς αναφέρει, “Ο χώρος εργασίας μας είναι εκεί που περνάμε πολύ από τον χρόνο μας – συγκεκριμένα το ένα τρίτο της ημέρας μας. Είναι μια δίοδος για το άγχος αλλά και για τη βελτίωση του άγχους και ως επί το πλείστον το κόστος επιβαρύνει τους εργοδότες”.

Ως εκ τούτου, οι εργοδότες θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της ισορροπίας εργασίας-προσωπικής ζωής των εργαζομένων τους. Η λήψη κατάλληλων μέτρων θα είχε πολλάπλα οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Ως ηγέτης της εταιρείας, θα πρέπει να το έχετε αυτό κατά νου όταν αρχίζετε να αναπτύσσετε και να εφαρμόζετε στρατηγικές για τη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής.

Δημιουργήστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!

  1. Παροτρύνετε τους εργαζομένους σας να κάνουν προτάσεις

Κανείς δε ξέρει καλύτερα από τους ίδιους τι θα μπορούσε να γίνει για τη βελτίωση της επιζητούμενης ισορροπίας. Καθώς αναζητάτε στρατηγικές για την εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν μια υγιή ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, θα ήταν καλό να συμβουλευτείτε τους υπαλλήλους σας για τις δικές τους ιδέες και προτάσεις. Αυτός ο τρόπος όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει στην εκπόνηση ισχυρών στρατηγικών, αλλά ταυτόχρονα δείχνετε στους εργαζομένους σας ότι οι ιδέες και οι προτάσεις τους είναι σημαντικές για εσάς.

  1. Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία

Μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας θα δείξει στους υπαλλήλους σας ότι οι απόψεις τους είναι σημαντικές. Η ζωή του καθενός μεταβάλλεται το ίδιο και οι ανάγκες του. Αυτό σημαίνει ότι για να διατηρηθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες προσαρμογές ανά τον χρόνο, κάτι που μπορεί να διακρίνει ένας καλός ηγέτης, έχοντας πρώτα εξασφαλίσει την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με τους εργαζομένους του.

  1. Υπόδειγμα ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής ως ηγέτης της εταιρείας

Ως ηγέτης της εταιρείας, έχετε μια πολύτιμη και μοναδική ευκαιρία να αποτελέσετε παράδειγμα της σπουδαιότητας διατήρησης υγιών ορίων μεταξύ της εργασίας και της προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους. Είναι ένας σημαντικός τρόπος για να βοηθήσετε τους εργαζομένους να αναγνωρίσουν τη δική τους ανάγκη. Πέραν από αυτό, η διατήρηση της δική σας ισορροπίας εργασίας-ζωής, είναι εξίσου σημαντικό για εσάς όπως και για κάθε άλλο υπάλληλο.

  1. Παρέχετε ευέλικτες επιλογές για τους υπαλλήλους σας

Μία δυσκολία που αντιμετωπίζουν συνήθως οι εργοδότες όταν πρόκειται για ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ότι ο καθένας έχει διαφορετική ιδέα για την ιδανική ισορροπία του. Ο καθένας έχει διαφορετικές επιθυμίες, προτιμήσεις και στυλ εργασίας καθώς και διαφορετική προσωπική ζωή. Για να διευκολύνετε όσο το δυνατόν περισσότερους υπαλλήλους, θα πρέπει να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ευέλικτες επιλογές που θα επιτρέπουν σε κάθε μεμονωμένο υπάλληλο να επιλέξει την ισορροπία που θα λειτουργήσει καλύτερα γι ‘αυτόν.

  1. Δώστε την δυνατότητα για Remote work

Με βάση τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρίας καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της, μπορεί να είναι ωφέλιμη η δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για τους υπαλλήλους. Η παροχή αυτή επιτρέπει στους εργαζομένους σας να συμμετέχουν σε ποικιλία δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.

Βρείτε εδώ: 5 tips για να διαχειριστείτε τους remote εργαζομένους

  1. Δώστε την επιλογή ευέλικτου προγραμματισμού

Η ιδέα της προώθησης της ευελιξίας στο χώρο εργασίας υποστηρίζεται από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Lonnie Golden, Julia Henly και Susan Lambert. Σύμφωνα με τους ερευνητές, “Μελετώντας τις εισοδηματικές κλίμακες σε συνάρτηση με τις ώρες εργασίας των εργαζομένων, παρατηρούμε ότι η ευελιξία του ωραρίου εργασίας ( είτε με τη μορφή της δυνατότητας να πάρει ελεύθερο χρόνο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας ή με το να ρυθμίζει τις ώρες έναρξης και λήξης της εργάσιμης μέρας) συνδέονται με τη μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση. Οι πολιτικές και οι πρακτικές που προωθούν ένα περισσότερο ευέλικτο ωράριο εργασίας με επίκεντρο τον εργαζόμενο μπορούν όχι μόνο να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να εξαλείψουν τις συγκρούσεις εργασίας και προσωπικής ζωής, αλλά και να ενισχύσουν την ευημερία των εργαζομένων και να βελτιώσουν τις συναδελφικές σχέσεις.

  1. Αποφύγετε συζητήσεις με τους εργαζόμενους εκτός εργασίας

Εάν είναι δυνατόν, η επιχείρησή σας θα πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει κάθε είδους επικοινωνία με υπαλλήλους εκτός των ωρών εργασίας. Η επαφή με τους εργαζόμενους εκτός του χώρου εργασίας πολύ συχνά μπορεί να τους οδηγήσει να αισθάνονται άγχος ή ανυπομονησία για την εταιρεία. Είναι σημαντικό να το έχετε υπόψη, καθώς η υπερφόρτωση των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα.  Η εταιρική κουλτούρα τροφοδοτείται από την συμπεριφορά των εργαζομένων και το χαμηλό ηθικό μπορεί να εξαπλωθεί σαν ιός σε όλο το εργατικό δυναμικό.

Επαγγελματική εξουθένωση: Μήπως απειλεί και τους δικούς σας υπαλλήλους;

  1. Εφαρμογή cross- training

Οι υπάλληλοι διασταυρούμενης κατάρτισης μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι όλοι μπορούν να κάνουν διαλείμματα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να επιδιώξετε να τους εκπαιδεύσετε με τέτοιο τρόπο ώστε πολλοί εργαζόμενοι να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε εργασίας εντός του οργανισμού σας. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία των εργασιών εάν ένας υπάλληλος πρέπει απροσδόκητα να λείψει. Οι υπάλληλοι διασταυρούμενης κατάρτισης είναι μια πολύ ευεργετική κίνηση τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για την εταιρεία.

  1. Ενθαρρύνετε τους υπαλλήλους να θέσουν στόχους σχετικούς με την ισορροπία εργασίας- προσωπικής ζωής

Η επιχειρησιακή κουλτούρα θα πρέπει να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να θέτουν στόχους για την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή καθώς και την επιδίωξη μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ο καθορισμός στόχων για τον εαυτό τους θα συμβάλει στην ενθάρρυνση των εργαζομένων να ακολουθούν καλές επιλογές σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Αυτές οι επιδιώξεις θα ωφελήσουν την εταιρεία σας καθώς οι εργαζόμενοι θα επιδιώκουν να είναι οι καλύτεροι εαυτοί τους τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

  1. Θυμηθείτε τα οφέλη της ενθάρρυνσης της ισορροπίας επαγγελματικής- προσωπικής ζωής

Μια υγιής ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής για τους υπαλλήλους σας μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη συνολική παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ομοίως, μια διαταραγμένη ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής μπορεί να αποβεί επιζήμια για έναν οργανισμό. Σύμφωνα με τον Eric Garton, η κακή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να οδηγήσει σε πράγματα όπως χαμηλή παραγωγικότητα στους οργανισμούς και απώλεια των πιο ικανών ταλέντων.

«Τα στελέχη πρέπει να αναγνωρίζουν το δικό τους ρόλο στη δημιουργία άγχους στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε έντονα ξεσπάσματα, υπερβολικό φόρτο εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια και απογοητευτικές εργασιακές ρουτίνες που περιλαμβάνουν πάρα πολλές συναντήσεις και πολύ λίγο χρόνο για δημιουργική δουλειά».

Εξαιτίας αυτού, οι εργοδότες θα πρέπει να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν περιβάλλον εργασίας που να προωθεί την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής. Είναι βασικό να θυμόμαστε ότι το γεγονός αυτό ωφελεί όλα τα μέρη, καθώς δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι θέλουν να εργαστούν και στο οποίο θέλουν να αποδώσουν στο εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων τους. Μελέτες διαπίστωσαν ότι όταν οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα σε μια θετική και συνεργατική εργασιακή κουλτούρα παρά σε ένα περιβάλλον υψηλής πίεσης και κεφαλαιοποίησης, οι εργαζόμενοι είναι όχι μόνο πιο ευτυχισμένοι αλλά και πιο παραγωγικοί και αφοσιωμένοι.

Όπως δηλώνει ο Alan Kohll, «Με τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, οι εργοδότες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να διατηρήσουν ένα πιο υγιές και παραγωγικό εργατικό δυναμικό».

Δημιουργήστε την κατάλληλη για εσάς ομάδα εδώ!